Om Fenomenal

Idégruppen Fenomenal är en oberoende, ideell
förening som verkar för att
demokratisera kulturlivet och samhället i stort,
med lekfullhet, uppror och kreativitet
som drivkraft i samhällsutvecklingen.

Genom en kombination av akademiska studier
och praktiskt arbete inom subkulturer
har Fenomenal utvecklat konstruktiva analysverktyg
för att förstå meningsskapande och identitetsskapande
i nätverksbaserade kulturer och omsätta förståelsen i handling.

Fenomenal arbetar på flera olika sätt:

  1. Som konsulter. Fenomenal bidrar med ett unikt perspektiv på organisationer och institutioners kulturella utvecklingsarbete. Med gedigna teoretiska kunskaper, utarbetade analysmetoder och ett egensinnigt, visionärt och pragmatiskt tänkande tar vi fram konkreta, skarpa lösningar på stora och generella problem.
  2. Som pedagoger. Fenomenal arbetar uppdragsbaserat med att ge kurser, workshops, seminariedagar och blixtföreläsningar i ämnen som kretsar kring samtida kulturförståelse.
  3. Som producenter/transducenter. Fenomenal leder projekt som kretsar kring medier, kultur, identitet, demokrati och kreativitet.
  4. Som tankesmedja. Fenomenal fördjupar, utvecklar och omprövar ständigt sin samtidsanalys och sina arbetsredskap, genom studier, research, diskussioner och kontakter med andra tyckare och tänkare.
  5. Som opionsbildare. Fenomenal driver opinionsbildande debatt och bedriver lobbyverksamhet för att på olika sätt uppvärdera såväl den enskilda som den gemensamma kreativiteten i samhället.

Fenomenal har funnits sedan januari 2006 och har sin bas i Malmö.