Transduktion!

Transduktion lanserades genom projektet Upptakt som ett samlingsbegrepp för nätverksbaserade, leksamma, okontrollerade, flyktiga kulturformer som saknar tydliga slutprodukter, och i vilka det är svårt att skilja på mellan avsändare och mottagare, mellan producent och konsument. Allt är mellanstationer, flöden, förändring.

Exempel på sådana kulturformer kan vara fildelning, gatukonst, gemenskaper på Internet, rollspel, lägenhetsfester, Poetry Slam, kulturjamming, technoklubbar och kedjebrev.

Härigenom blir det möjligt att tala om och relatera till transduktiv kultur. Denna kultur kretsar inte kring upphöjda objekt eller geniala subjekt, den kretsar inte kring enskilda verk eller konstnärer, utan blomstrar i själva handlingarna, i det aktiva meningsskapandet, identitetsskapandet och nuet. Detta handlande kallar vi att transducera.

Läs mer om transduktion och dess historiska och teoretisk grund i rapporten Transducera, som fortfarande genomgår korrekturarbete, men redan nu går att ladda ner som PDF i en betaversion.

Vi har sammanställt ett antal uppmaningar, som sammantaget ger en bild vad det kan innebär att transducera kultur: