Våra projekt

Fenomenal genomför projekt på uppdrag av organisationer, institutioner och företag, samt på eget initiativ. Kontakta Fenomenal om ni är intresserade av samarbete.

Upptakt

Våren 2006. Upptakt genomfördes vid K3 - Malmö högskola i syfte att utveckla en gemensam begreppsapparat för de relativt nya, nätverksbaserade kulturerna, exempelvis fildelningskulturer, Poetry Slam, kedjebrev, bloggar och gatukonst. Läs mer om begreppet transduktion.

Nya pedagogiska metoder för att utbilda upplevelseindustrin

Augusti 2006. Ett projekt där Fenomenal utvecklar, testar och utvärderar ett antal metoder för hur företag inom upplevelseindustrin (UI) på kort tid kan kompetensutvecklas. Genomförs för Malmö högskolas räkning som del av ett större UI-projekt initierat av KK-stiftelsen.

Malmö Media Map

Hösten 2006. Studenter från Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola arbetar fram en karta över Malmös mediaföretag. Fenomenal står för konceptutveckling och projektledning.

Helsingborg Scenpoesistad 2007

2006-2007. Ett projekt som Fenomenal driver i samarbete med Dunkers kulturhus och Helsingborgs stad, i syfte att under ett år lyfta scenpoesin som konstform och forum lokalt och nationellt. Svenska mästerskapen i Poetry Slam 2007 ingår i projektet.

Konsultation för Lund 2014

2006-2007. Fenomenal bidrar med konsultation inom Lunds kulturella utvecklingsarbete inför det eventuella kulturhuvudstadsåret 2014.

En ny kreativitetspolitik

Start hösten 2006. Ett tvärpolitiskt idéutvecklingsprojekt som Fenomenal tar initiativ till, för att ge Sverige en kreativitetspolitik, som kan utgöra ett fräscht, uppdaterat, visionärt komplement till den nuvarande kulturpolitiken.